Je provozována na serveru Kvě(Encyklopedie rostlin) na adrese a propojena také s taxonomickým serverem Bio Lib.

Vytvoření databáze “správných” českých rodových jmen všech cévnatých rostlin bohužel není možné, neboť existují pouze jména “doporučovaná” (neplatí zde nomenklatorická pravidla jako u latinských jmen, národní názvosloví není jednotně kodifikováno a není vytvářeno a používáno na základě závazného systému pravidel), přesto bylo možno udělat alespoň přehled jmen nejdůležitějších rodů uváděných v našich nejvýznamnějších knižních publikacích (Kubát 2002, Dostál 1989, Zahradnický slovník naučný 1994-2001, Novák 1972, Valíček 2002, Koblížek 2000, Větvička 2005).

2 RSt V) Chefin vom Dienst Crossmedia: Dorothea Siegle Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik (P.Ö.

P.) Andrea Seidel (Internet) Anne Lüters (Internet) Michael Mädler (Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik) Katharina-von-Bora-Straße 11 80 333 München Telefon: 089/5595-552 Fax: 089/5595-666 E-Mail: [email protected], Internet: Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts.

Skrytou funkcí databáze je, že umožňuje zjistit, v které publikaci lze o daném rodu najít další informace, či zda je vůbec nějaký daný pramen zmiňuje.

Další výhodou je propojení databáze s taxonomickým serverem Bio Lib, takže s trochou štěstí můžete k danému rodu najít i fotografie a jeho systematické zařazení, druhy do něj spadající atp.

Hledat další informace lze samozřejmě i na hostující Encyklopedii rostlin.

Zajímavosti Dvouslovných rodových jmen (binomů) je v české květeně až 11 (hadí jazyk, jelení jazyk, vraní nožka, vlčí bob, ptačí noha, ptačí zob, hadí mord, hadí mordec, kozí brada, vodní mor, maří list).

Česká rodová jména někdy znamenají označení jak rostlin, tak zároveň i jiných organizmů (hřebenatka, krásnoočko, kosatka, vodomil).

S některými anomáliemi se lze setkat u Dostálovy Nové květeny ČSSR, kde např.

Die Weihnachtsbotschaft ist der entschiedene, starke und eindeutige Widerspruch Gottes zu allem Leistungsdenken. Es hat einen guten Grund, warum Gott in der Gestalt eines Kindes über den Weg von Empfängnis und Schwangerschaft in die Welt gekommen ist.

Es ist die menschliche Art, auf die Welt zu kommen.

Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) g Gmb H Emil-von-Behring-Straße 3 60439 Frankfurt am Main (Sitz der Gesellschaft: Frankfurt a. DE 114 235916) Direktor: Jörg Bollmann de Das GEP ist das multimediale Kompetenzzentrum für die Evangelische Kirche in Deutschland, ihre Gliedkirchen, Werke, Einrichtungen sowie für die evangelischen Freikirchen und alle interessierten Unternehmen und Organisationen.